pha chế cà phê

Posted by barsupply | 10 October 2015

Thí sinh phải chuẩn bị ba hạng mục đồ uống gồm 4 tách cà phê espresso, 4 tách cà phê cappucino và 4 tách cà phê hỗn hợp đặc trưng...

Continue Reading