mô hình take away

Posted by barsupply | 08 January 2016

Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Vincent Demailly tình cờ đến Việt Nam với công việc là một hoa sĩ thiết tự do… rồi dính duyên với cà phê...

Continue Reading