cà phê sạch

Posted by barsupply | 08 January 2016

Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Vincent Demailly tình cờ đến Việt Nam với công việc là một hoa sĩ thiết tự do… rồi dính duyên với cà phê...

Continue Reading
Posted by barsupply | 03 August 2012

Tự nhận mình là quả thông khô lăn mãi trên đường đời, Nguyễn Duy Biểu đang khởi nghiệp bằng cách không giống ai: bán cà phê dạo trên những con...

Continue Reading