bartender

Posted by barsupply | 16 June 2015

Cả đời lão “phù thủy” bartender (pha chế) Nguyễn Xuân Ra (Đà Nẵng) gắn với rượu. Giấc mơ chế biến cocktail từ các loại rượu và trái cây Việt Nam...

Continue Reading